Administracja Domu Rzemiosła przy Cechach Bydgoskich

ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 322 66 28, 605-419-985
e-mail: biuro@administracjadomurzemiosla.pl
NIP 554-25-38-916